در صورت تمایل به همکاری با گروه اقتصادی آوید فرم ذیل را پر نموده و ارسال نمایید.


 استخدام
 نام :
 آدرس :
 ایمیل :
 وضعیت تاهل :مجرد
متاهل
 مدرک تحصیل :
 تاریخ تولد : / /