سرمایه‌ گذاری (investment) فرآیندی استراتژیک است و در سطح بنگاه اقتصادی و سطح کلان از چنان اهمیتی برخوردار است که نمی ‌توان بدون توجه به آن، به اهداف توسعه پایدار دست یافت. سرمایه‌گذاری عبارت است از هرگونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر (که معمولاً مشخص است) به امید به دست آوردن هرگونه ارزشی در زمان آینده (که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است). به عبارتی سرمایه ‌گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می‌کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد.

گروه اقتصادی آوید، با مدیریت فعالانه و برنامه‌ریزی در توسعه مدل‌ های راهبردی در کسب ‌و‌کار هدف، مدیریت دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی، خلق ارزش افزوده و همچنین افزایش قیمت سهام شرکت‌ ها، می تواند به تمامی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی خدمات مربوط به مشاوره سرمایه گذاری را ارائه دهد.