دکتر حسن فدايي
رئيس هيئت مديره

سوابق تحصيلی:

 •  دکتری حقوق خصوصی

سوابق حرفه ای و شغلی:

 • عضو کانون وکلای دادگستری
 • عضو کميسيون حقوقی – اقتصادی مرکز تحقيقات استراتژيک (مجمع تشخيص مصلحت نظام)
 • مشاور بين الملل مرکز خدمات امور ايرانيان خارج از کشور
 • مشاور حقوقی تامين سرمايه اميد ، شهرداری تهران ، دفتر فناوری نخبگان رياست جمهوری و...
 • استاد دانشگاه و مدير آموزش کرسی حقوق بشر ،صلح و دموکراسی دانشگاه بهشتی

 

 

دکتر سيد روح اله رضوی
عضو هيئت مديره

سوابق تحصيلی:

 

سوابق حرفه ای و شغلی:

 

هومن جاويدان نژاد
عضو هيئت مديره

سوابق تحصيلی:

 • کارشناسی ارشد MBA دانشگاه EM Lyon فرانسه
 • دارنده مدرک CFA سطح يک

سوابق حرفه ای و شغلی:

 • مدير بانکداری اختصاصی بانک ملت
 • مدیر امور بین الملل گروه صنعتی گلرنگ
 • مدژر پروژه برنامه ريزی استراتژيک و مديريت تحول شرکت مبنا
 • مشاور مديريت در شرکت AXS-Partners AG سوئيس


حسين قلی پور
عضو هيئت مديره

سوابق تحصيلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق حرفه ای و شغلی:

 • مدیرعامل کارگزاری فولاد مبنا
 • مديرعامل شرکت خدمات مالی پديدار توسعه
 • مدير توسعه بازار شرکت کارگزاری بورس بيمه ایران
 •  مشاور کارگزاری فولاد مبنا و مدبر آسيا
 • مدير مالی شرکت تعاونی اعتبار بيمه ايران

 

محمد هادی بحرالعلوم
مديرعامل

سوابق تحصيلی:

 • کارشناسی ارشد مديريت مالی 

سوابق حرفه ای و شغلی:

 • مديرسرمايه گذاری تامين سرمايه بانک ملت
 • مدير سرمايه گذاری شرکت توسعه صنعتی ايران
 • مدیر منابع انسانی به پرداخت ملت
 • مشاور شهرداری تهران
 • مشاور هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی