روش های سرمایه‌گذاری در بورس

یکی از ویژگی‌های بورس اوراق بهادار، نوسانات قیمت تحت تأثیر تحولات اقتصادی، سیاسی و همچنین عملکرد شرکت‌ها می‌باشد. بنابراین توصیه می‌شود اشخاص قبل از سرمایه‌گذاری در این بازار، آشنایی لازم را در رابطه با تجزیه و تحلیل بازار، صنایع و شرکت‌ها به دست آورند و سپس با توجه به میزان ریسک‌پذیری، بازدهی مورد انتظار و بهره‌گیری از استراتژی مناسب اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند. سرمایه‌گذاران براساس میزان مهارت و تجربه خود یکی از روش‌های مستقیم یا غیرمستقیم را جهت سرمایه‌گذاری در این بازار برمی‌گزینند.

  • زمان و نحوه انجام معامله

معاملات بورس از روز شنبه تا چهارشنبه به غیر از تعطیلات رسمی از ساعت ٩ صبح الی ١٢:٣٠ ظهر انجام می‌شود. البته زمان بین ۸:۴۵ تا ٩:٠٠ صبح به عنوان زمان پیش گشایش جهت ورود سفارشات به سیستم در نظر گرفته شده است. تقاضاها در سیستم معاملات، به ترتیب قیمت اولویت‌بندی می‌شوند که در صورت یکسان بودن قیمت‌ها، اولویت زمانی تعیین کننده می‌باشد.

  • انتخاب کارگزار

جهت خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی، باید از طریق یک شرکت کارگزاری اقدام نمود. کارگزاری‌ها نهادهای مالی می‌باشند که به عنوان نماینده سرمایه‌گذاران، عملیات خرید و فروش سهام را طبق قوانین و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌دهند.

  • ایجاد کد سهامداری

سرمایه‌گذار با مراجعه به کارگزاری و ارائه مدارک شناسایی (اصل کارت ملی و شناسنامه) و تکمیل فرم مشخصات مشتریان نسبت به ایجاد کد سهامداری اقدام می‌نماید. جهت انجام معاملات داشتن کد معاملات ضروری است.


سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه‌گذاری مستقیم به سه روش حضوری، اینترنتی و آنلاین امکان پذیر می‌باشد.

خرید و فروش حضوری

فروش سهام

سرمایه‌گذار با ارائه مدارک شناسایی، برگه سپرده سهم و تکمیل فرم درخواست فروش می‌تواند نسبت به فروش سهام خود اقدام کند. چنانچه شخصی بخواهد سهام خود را از طریق کارگزاری دیگری به غیر از کارگزاری خریدار به فروش برساند باید فرم کارگزار ناظر را نیز تکمیل نماید. طبق قانون سهامدار اجازه دارد سهام خود را از هر کارگزاری خرید نماید ولی برای فروش آن تنها از طریق کارگزار ناظر خود می‌تواند اقدام کند. سه روز کاری بعد از فروش سهام، امکان واریز وجه حاصل از فروش به حساب سرمایه‌گذار وجود دارد.

خرید سهام

سرمایه‌گذار با ارائه مدارک شناسایی (اصل کارت ملی و شناسنامه) و فیش وجه واریزی به حساب کارگزاری نسبت به تکمیل فرم دستور خرید اقدام می‌نماید. چنانچه کارگزار بتواند سفارش خرید را انجام دهد، بعد از انجام معامله، برگه سپرده سهام صادر و سرمایه‌گذار می‌تواند با مراجعه به کارگزاری و ارائه رسید خرید، برگه سپرده را دریافت نماید.

سرمایه‌گذار از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ٧:٣٠ تا ١٦:٣٠ با مراجعه حضوری به کارگزاری می‌تواند نسبت به ارائه دستور خرید و فروش خود اقدام نماید تا در ساعات معاملات اجرا شود.


ارسال سفارش به صورت اینترنتی

در این روش سرمایه‌گذار با ارائه مدارک هویتی، انعقاد قرارداد و دریافت نام کاربری و کلمه عبور، امکان دسترسی به ارسال سفارش اینترنتی را خواهد داشت. سرمایه‌گذار با دسترسی اینترنتی، قادر است فرم‌های درخواست خرید و فروش را به صورت اینترنتی تکمیل و برای کارگزاری ارسال نماید. واریز وجه به حساب کارگزاری قبل از ارسال سفارش خرید و ارائه برگه سپرده سهام قبل از ارسال سفارش فروش الزامی است. کارگزار پس از دریافت سفارش، صحت آن را بررسی و در صورت تأیید، سفارش را جهت اجرا به سیستم معاملات ارسال می‌نماید.

سرمایه‌گذار در هر ساعت از شبانه روز می‌تواند دستور خرید و فروش اینترنتی خود را ارسال نماید تا از طریق کارگزاری در ساعات معاملات اجرا شود.


معاملات آنلاین

در این روش سرمایه‌گذار جهت ارسال سفارش مستقیماً به هسته معاملات متصل می‌گردد. به منظور افتتاح حساب معاملات آنلاین، متقاضی آموزش‌های لازم را دریافت نموده و پس از اینکه صلاحیت ایشان توسط کارگزاری از طریق اخذ آزمون تأیید گردید، سرمایه‌گذار با انعقاد قرارداد و دریافت نام کاربری و رمز عبور به سیستم معاملات آنلاین دسترسی می‌یابد.

ارسال سفارش توسط سامانه معاملات آنلاین از ساعت ۸:۴۵ الی ١٢:٣٠ امکان پذیر می‌باشد.


هزینه‌های انجام معاملات

جدول زیر کارمزد انجام معاملات را به صورت درصدی از ارزش معامله نمایش می‌دهد.

کارمزدهای فرابورس

شرح

درصد

سقف

درصد

سقف

کارمزدکارگزاران

٠.٠٠٤

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٤

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

کامزد شرکت فرا بورس

٠.٠٠٠٣٢

١٦٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠٤٨

٢٤٠٠٠٠٠٠٠

کارمزد شرکت سپرده گذاری

٠.٠٠٠١

١٦٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠١٥

٢٤٠٠٠٠٠٠٠

حق نظارت سازمان

٠.٠٠٠٢

٨٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠٣

١٢٠٠٠٠٠٠٠

فن آوری

٠.٠٠٠١٢

١٢٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠١٨

١٨٠٠٠٠٠٠٠

مالیات

٠.٠٠٥

جمع کل

٠.٠٠٤٧٤

٠.٠١٠١١


اوراق مشارکت فرابورسی

شرح

درصد

سقف

درصد

سقف

کارمزدکارگزاران

٠.٠٠٠٦٣

١٢,٦٠٠,٠٠٠

٠.٠٠٠٦٣

١٢,٦٠٠,٠٠٠

کامزد شرکت بورس

٠.٠٠٠٠٩٦

٢,٠٠٠,٠٠٠

٠.٠٠٠١٤٤

٣,٠٠٠,٠٠٠

جمع کل

٠.٠٠٠٧٣

٠.٠٠٠٦٣


بورس

شرح

درصد

سقف

درصد

سقف

کارمزدکارگزاران

٠.٠٠٤

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٤

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

کامزد شرکت بورس - عوارض

٠.٠٠٠٣٢

١٦٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠٤٨

٢٤٠٠٠٠٠٠٠

حق نظارت سازمان

٠.٠٠٠٣٢

٨٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠٤٨

١٢٠٠٠٠٠٠٠

کارمزد شرکت سپرده گذاری

٠.٠٠٠١

١٦٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠١٥

٢٤٠٠٠٠٠٠٠

فن آوری

٠.٠٠٠١٢

٨٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠١٨

١٢٠٠٠٠٠٠٠

مالیات

٠.٠٠٥

جمع کل

٠.٠٠٤٨٦

٠.٠١٠٢٩


اوراق مشارکت بورسی

شرح

درصد

سقف

درصد

سقف

کارمزدکارگزاران

٠.٠٠٠٦٣

١٢٦٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠٦٣

١٢٦٠٠٠٠٠

کامزد شرکت بورس

٠.٠٠٠٠٩٦

١٩٢٠٠٠٠

٠.٠٠٠١٤٤

٢٨٨٠٠٠٠

حق نظارت سازمان

٠.٠٠٠٣٢

٨٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠٤٨

١٢٠٠٠٠٠٠٠

کارمزد شرکت سپرده گذاری

٠.٠٠٠١

١٦٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠١٥

٢٤٠٠٠٠٠٠٠

فن آوری

٠.٠٠٠١٢

٨٠٠٠٠٠٠٠

٠.٠٠٠١٨

١٢٠٠٠٠٠٠٠

مالیات

٠.٠٠٥

جمع کل

٠.٠٠٤٨٦

٠.٠١٠٢٩


سرمایه‌گذاری غیر مستقیم

در روش غیر مستقیم، سرمایه‌گذار مدیریت سرمایه خویش را به افراد متخصص و با تجربه واگذار می‌کند. در حال حاضر دو روش رسمی "سبدگردانی اختصاصی" و "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک" جهت مدیریت سرمایه‌گذاری دربورس اوراق بهادار وجود دارد.