برگزاری و حمایت از همایش های تخصصی با موضوعات مرتبط با استراتژی گروه آوید از جمله اقداماتی است که با هدف توسعه و بهره برداری عملیاتی از دانش نوین مالی، ذیل معاونت آموزش و امور ترویج صورت می پذیرد.
تدوین و ارائه سمینارها و کنفرانس ‎هاي  کاربردی در زمينه‌های: تامین مالی در حوزه انرژی، قوانین و مقررات بازار سرمایه، تحلیل بازار سرمایه، تحلیل بین بازاری بازارهای مالی و سایر سمینارها و همایش‌های ملی و بین‌المللی و نیز تبادل اطلاعات آموزشی با مراکز معتبر منطقه­ ای و بین‌المللی از جمله ماموريت‌های اين مدیریت مي‌باشد.
 
در حال حاضر تعدادی سمینار تدوین شده و بر اساس برنامه‌ریزی تقويم آموزشي، برگزار خواهد شد.