مؤسسه حقوقي عدالت ورزان صادقين که تحت شماره 29251 در اداره ثبت شرکت‏ها و موسسات غیرتجاری  تهران به ثبت رسيده است، با اتخاذ رويكرد حق مداری و عدالت محوري، حول تعاليم دين مبين اسلام خود را ملزم مي‏داند تا با تكيه بر چهار اصل بنيادين تخصص، تعهد، تجربه و کار گروهی حداكثر رضايتمندي را براي موكلين خود فراهم آورد.

ساختارمؤسسه:
با توجه به توانمندي‏ها و تخصص‏هاي  اعضاي گروه ساختار اجرائي به شرح ذيل مي‏باشد:

1-    هيأت علمي و راهبردي:
مؤسسه حقوقي عدالت ورزان صادقين مفتخر است كه ميزبان گروهي از وكلاي با تجربه و صاحب سبك مي‏باشد كه نه تنها داراي تحصيلات عالي در گرايش‏هاي مختلف حقوقي مي‏باشند، بلكه داراي سوابق اجرائي مفيد در سازمان‏ها، نهادها و شركت‏هاي بزرگ هستند، به گونه‏اي كه گروه قادر است با اتكاء به عقل جمعی و دانش و تجربه اعضاي خود، هرگونه خدمات حقوقي در حوزه‏ها و تخصص‏های حقوقی متفاوت و متنوع را به موكلين خود ارایه  دهد.


نخبگان اين وکلا، بعنوان هیئت علمی و راهبردی، هدايت تخصصی موسسه و پرونده‏های حقوقی آنرا بر عهده دارند.


2-    گروه‎هاي تخصصی مؤسسه


الف- گروه تخصصی دعاوي حقوقي

ب- گروه تخصصی دعاوي كيفري

ج- گروه تخصصی دعاوي تجاری و اسناد تجاري

د- گروه تخصصی داوري

ه- گروه تخصصی مشاوره و ارائه خدمات حقوقي

و- گروه تخصصی آموزش


3-    معرفی هيات علمی و راهبردی موسسه:

  1. دکتر توکل حبيب زاده، عضو هيأت علمی دانشگاه (رييس هيات مديره)
  2. دکتر محمد مهدی حاجيان، وکيل پايه يک دادگستری و عضو هيئت علمی دانشگاه (نايب رئيس هيأت مديره)
  3. دکتر حسن فدايی، عضو کانون وکلا  ومدرس دانشگاه (عضو هيأت مديره و مديرعامل)
  4. دکتر مالک رحمتی، نماينده هلدينگ صادقين (عضو هيأت مديره)
  5. دکتر سهيل طاهری، وکيل پايه يک دادگستری و عضو هيئت علمی دانشگاه (عضو هيأت مديره)
  6. دکتر ابوالقاسم خدادی، مدرس دانشگاه (عضو هيأت مديره)
  7. دکتر سيد عليرضا ميرکمالی، عضو هيأت علمی دانشگاه (عضو هيأت مديره)