چاپ        ارسال به دوست

تجهیز منابع مالی از طریق سهام و اوراق

به نقل از وزیر اقتصاد در سال ۹۹ تاکنون ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی از طریق سهام و اوراق درآمد ثابت در بازار سرمایه انجام شده است.

 

مرور این خبر می توانست بسیار دلگرم کننده باشد اگر درقالب مکانیزمی سالم و منصفانه صورت می‌پذیرفت که همه برنده باشند و اگر ما که درون آن فعال هستیم از نحوه این تامین بی خبر بودیم. 

همین ماه گذشته قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شد در بازاری که اعتماد و رمقی برای خرید سهام نداشت. نگاه به بازار به چشم یک عابر بانک موقت، عارضه های بلندمدت بهمراه دارد درحالی که تغییر این نگاه می توانست و می تواند تا سالها و دهه ها تامین مالی بازار_پایه را جایگزین روشهای بانک_پایه کند.

خوانده ایم و درس داده اند که اصل اول مدیریت مالی، افزایش سود نیست بلکه افزایش و پاسداشت ثروت است و در تعریف ثروت، همیشه رکن "استمرار و ثبات" نقش اساسی دارد. از ظرفیت‌های اقتصادی مردم "سود" نبرید،"ثروت" بسازید.

 


٠٩:١٥ - چهارشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٩    /    شماره : ٧٨    /    تعداد نمایش : ١٦٤